BEER, WINE & FOODS

BEER & DRAFT BEER

Sapporo {draft beer} small ………………….. 39,000 vnd

Sapporo {draft beer) large …..….…..………. 65,000 vnd

Saigon Special Beer …………….….….…….. 35,000 vnd

Saigon 333 Beer ………….……………..…….. 29,000 vnd


Lichee Cocktail by bottle ……………….….. 499,000 vnd

Mojito Cocktail by glass ………………..….. 150,000 vnd

Chile White/ Red by glass  …………..…….. 150,000 vnd

Chile White/ Red by bottle  …….….………. 499,000 vnd

French White/ Red by glass  ………..…….. 150,000 vnd

French White/ Red by bottle  ………..……. 499,000 vnd

Polska Vodka – Bison Grass by bottle  …. 499,000 vnd

Light foods

Ha Noi Deep Fried Spring Roll & Rice Noodles

Bún nem Hà Nội ……………………………………….. 50,000 vnd


Salt Pork Foot With Salad

Chân giò muối với xà lách ………………………….. 150,000 vnd


Lebanhmi Salad ………………………………………… 50,000 vnd


Sauté Diced Beef

BÒ LÚC LẮC KHOAI TÂY  …………………………… 75,000 vnd


Beef Stew Server With Baguette

BÁNH MÌ BÒ KHO  ……………………………………. 65,000 vnd


FRIED CHICKEN WINGS

CÁNH GÀ CHIÊN NƯỚC MẮM ……………………… 50,000 vnd


FRENCH FIRES

KHOAI TÂY CHIÊN ……………………………………. 40,000 vnd


ĐIỆN THOẠI ĐẶT HÀNG | Order:

√ (+84) (08) 3822 1036

√  (+84) 0908 633 568

Follow us lebanhmiSaigon