JUICE & SMOOTHY

Bo

SINH TỐ | SMOOTHY

Avocado | Bơ ……………………………. 45,000 vnd

Mango | Xoài …………………………….. 45,000 vnd

Soursop | Măng Cầu Xiêm …………….. 45,000 vnd

Strawberry | Dâu ……………………….. 45,000 vnd

Sapodilla | Sapoche ……………………. 45,000 vnd


NƯỚC ÉP | JUICE

Guava | Ổi  ……………………………… 39,000 vnd

Acerola Cherry | Sơ ri ….. …………… 39,000 vnd

Pineapple |  Dứa ………………………. 39,000 vnd

Carrot | Cà rốt …………………………. 39,000 vnd

Tomato  | Cà chua …………………….. 39,000 vnd

Water Melon | Dưa hấu ………………. 39,000 vnd

Passion fruit  | Chanh dây ………….. 39,000 vnd

Grapefruit | Bưởi …………………….. 39,000 vnd

Lemon Juice | Đá chanh ……………. 45,000 vnd


 FRUITs

Coconut | Dừa tươi …………………… 35,000 vnd

Coconut | Dừa dứa ……………………. 45,000 vnd


ĐIỆN THOẠI ĐẶT HÀNG | Order:

√ (+84) (08) 3822 1036

√  (+84) 0908 633 568

Follow us lebanhmiSaigon