PHỞ HÀ NỘI

LBM MENU 2017_Page_6

 


ĐIỆN THOẠI ĐẶT HÀNG:

√ (+84) (08) 3822 1036

√ (+84) 090 633 568

Follow us lebanhmiSaigon